• ...

  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2566

          ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม คะแนนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สูงสุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในการสอบ O-NET ระ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก..

 • ...

  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรวิชญ์ อัครสีมาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับมอบเกียรติบ..

 • ...

  กิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) #ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022” เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านมา โดยรายการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ด..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวย..