• ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก..

 • ...

  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรวิชญ์ อัครสีมาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับมอบเกียรติบ..

 • ...

  กิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) #ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022” เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านมา โดยรายการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ด..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวย..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

  วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน..

 • ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน “ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด..

 • ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

             วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการ..

 • ...

  แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

              วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บัณฑิตและศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ..