ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
19 มกราคม 2566

           วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดี โดยนักเรียนที่เข้ารับรางวัล มีดังนี้