ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
10 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ..2566 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงเรียนสาธิตฯนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัล ดังนี้

ทีมสาธิตมอดินแดง 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศรับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

ทีมสาธิตมอดินแดง 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1”  รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

 

 

โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลและฝึกซ้อม ได้แก่

.เอกราช ถ้ำกลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

.วีรวิชญ์ คำอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

.ดร.วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง

.บัวเงิน ทองไทย