กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
17 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามรายการดังนี้