กิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566
12 มิถุนายน 2566

    วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทำผลงานในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และผลงานอื่นๆ จากการแข่งขันในรายการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน โดยมีนักในที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้