แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565
22 พฤษภาคม 2566

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรวิชญ์ อัครสีมาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น