ชื่นชมยินดีแก่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”
14 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดยอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์เอกราช  ถ้ำกลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและโรงเรียนสัมพันธ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้เหรียญรางวัลและเป็นตัวแทนโรงเรียน โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 556 คน และมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จำนวน 57 คน