• ...

  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้มอบหมายให้อาจารย์วีรวิชญ์&..

 • ...

  การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  วันศุกร์ที่ 17  พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น.  นายแพทย์ทิว อุดชาชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น และ รองประธานฝ่ายประถมศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  นำทีมฉีดวัคซีนป้..

 • ...

  ร่วมให้การต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

    วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมให้การต้อนรับท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้แก่ อาจารย์ศรีประไพ  เพียนอก อ..

 • ...

  ศิษย์น้อมกราบบูชา กตัญญุตาแด่คณาจารย์ผู้เกษียณ ปี 2566

          วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมกราบบูชา กตัญญุตาแด่คณาจารย์ผู้เกษียณ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา..

 • ...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

          โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนภัสล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รองผู้..

 • ...

  กิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

           วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก..

 • ...

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

           วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ&..