• ...

  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ในระดับชั้นต่างๆ และนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีข...

 • ...

  ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)...

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2560

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา และ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)  ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาส...

 • ...

  นักเรียนออกกำลังกายยามเช้า กิจกรรม fit & firm

  เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกา พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันนำออกกำลังกาย ในกิจกรรม Fit and Firm โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันพฤสบดี ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา และคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี...

 • ...

  มอบรางวัลเด็กนักเรียนที่ทำความดี จากกิจกรรมสารวัตรความดี

  เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มอบรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชมนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการทำความดีของนักเรียน เช่น เก็บขยะ ทิ้งขยะลงถัง ปิดไฟ ปิดพัดลม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสารว...

 • ...

  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์ระดับชั้น ป.4 เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในคร...

 • ...

  ปลูกต้นดาวเรืองในสวน

  อาจารย์ชาญ จิตพิลัย ได้พานักเรียนชั้น ป.6/2 และ ป.6/4 ช่วยกันนำต้นดาวเรืองที่นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแล ลงปลูกบริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   นอกจากนี้ จะมีการปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนอีกต่อไป     &...

 • ...

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (1)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมพลังแห่งความภักดี จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยมีน...