• ...

  การมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

  การมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 **การมอบตัวนักเรียน ป.1 ผ่านระบบออนไลน์ ปิดระบบแล้ว  นักเรียนที่ไม่ได้มอบตัวตามเวลาที่กำหนด ขอให้ติดต่อที่งานทะเบียน หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ 043-203070 ติดต่อ คุณชลธิชา การมอบตัวนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online     ..

 • ...

  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ดำเนินจัดโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อฝึกใ..

 • ...

                                                    วันที่​ 18​ กุมภาพันธ์​ 2565​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์​ ประสานพานิช​ รักษาการรองผู้อำนวยการ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั..

 • ...

  กิจกรรม "วันมาฆบูชา"

              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกกรรม  ทางโรงเรียนได้มีกา..

 • ...

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

  เว็บไซต์ สทศ. เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212           >> ดูตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาต่างๆ            >> รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ..

 • ...

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ให้กับนักเรียนทั้งที่เรียน Online และ Onsite โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นป..

 • ...

  จัดทำกระทงบก ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  15​ พฤศจิกายน​ 2564​ อ.เจษฎามาศ​ คงสวัสดิ์​ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​  พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอน​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น​  ฝ่ายประถมศึกษา​(มอดินแดง)​ได้นำกระทงบกที่นักเรียน​ผู้ปกครองและคณาจารย์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน นำส่ง..

 • ...

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT : Youth Chinese Test)

  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-10.00 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Confucius Institute at Khon Kaen University)จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT : Youth Chinese Test) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ซึ่งใ..

 • ...

  การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

            วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำล..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา2564

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม”วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช ..

 • ...

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ​  โดยมีพ่อพรา..

 • ...

  กิจกรรมมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

      วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.15-11.30 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โดยม..