• ...

  ศิษย์น้อมกราบบูชา กตัญญุตาแด่คณาจารย์ผู้เกษียณ ปี 2566

          วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมกราบบูชา กตัญญุตาแด่คณาจารย์ผู้เกษียณ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา..

 • ...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

          โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนภัสล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รองผู้..

 • ...

  กิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

           วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก..

 • ...

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

           วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ&..

 • ...

  “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show”

  วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show” เวลา 12.45-15.30 น. ณ โดมหลังคาคลุมหน้าอาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานใ..

 • ...

  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้           ประมวลภาพ : https://photos...