• ...

    ทดลองเรียนออนไลน์ ด้วย “Edulearn“

    ประชาสัมพันธ์การทดลองเรียนออนไลน์ด้วย "EduLearn"       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์  “EduLearn”  ที่ผสานร่วมทั้งศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีเพื่อจัดเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environments) ขอ..

ดูข่าวสารทั้งหมด