• ...

    ประชุมจัดทำหลักสูตร AI (Artificial Intelligence)

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ​นำโดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ร่วมกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกฝ่าย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : ..

ดูข่าวสารทั้งหมด