• ...

    กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมวัดและปนะเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562

            เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายการวัดและประเมินการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได..

  • ...

    กิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา

    ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สุดใจ ศรีจามร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดได้มีหนังสือใหม่ ที่น่าสนใจให้นักเรีย..

ดูข่าวสารทั้งหมด