• ...

    การทดสอบ YCT และ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน YCT (Youth chinese test) และกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีท่านคณบดีคณะศึกษาศา..

  • ...

    สาธิตปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในจังหวัดขอนแก่น

    3 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูฯ ช่วยกันนำสิ่งของที่อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล"..

ดูข่าวสารทั้งหมด