• ...

    การชำระค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2565

    การชำระค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการชำระค่าหนังสือและสมุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ปกครองทุกท่าน อ่านรายละเอียดต่าง ๆให้ครบถ้วน และดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด 1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และค่าหนังสือ เ..

ดูข่าวสารทั้งหมด