• ...

    กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"

    17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้คือ อาจารย์ภราดร เสมาเพชร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู..

  • ...

    ทบทวนภาษาจีน ป.4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

    วีดิทัศน์ทบทวนวิชาภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการเตรียมตัวสอบในรายวิชาภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6   ทบทวนคำศัพท์ ป.4 ทบทวนรูปประโยค ป.4   ทบทวนคำศัพท์ ป.5 ทบทวนรูปประโยค ป.5     ทบทวนคำศัพท์ ป.6 ทบทวนรูปประโยค ป.6   ..

ดูข่าวสารทั้งหมด