• ...

  สาธิตปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในจังหวัดขอนแก่น

  3 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูฯ ช่วยกันนำสิ่งของที่อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล"..

 • ...

  กิจกรรมบอกรักแม่ วันแม่แห่งชาติ 2562

  ประมวลภาพกิจกรรม ​ "บอกรักแม่" กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ..

 • ...

  อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม Open class

  วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิช..

ดูข่าวสารทั้งหมด