• ...

    โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่

    วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยคุณยศยา อาจมนตรี รองผู้จัดการแผนกการตลาด และ คุณศิริชัย วงษ์ทหาร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้มาให้ความรู้ การเฝ้าระวังตลอดจนการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล  แก่นักเรียน คณาจารย์และบุคลากร ของ..

ดูข่าวสารทั้งหมด