• ...

    ประกาศเปิดการเรียนการสอน

    ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 005/2564) เรื่อง เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19) ..

ดูข่าวสารทั้งหมด