• ...

    การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563 และได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ส่งตัวแทนผู้มีความสามารถในการร้องเพลงเข้ามาร่วมประกวดแข่งขัน เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 พฤษจิกายน พ...

  • ...

    ทบทวนเนื้อหาภาษาจีน ป.1-6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

    วีดิโอทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.1-6 สำหรับทบทวนก่อนสอบประจำบท ครั้งที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ..

ดูข่าวสารทั้งหมด