• ...

    พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

    เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวาระนี้ โดยจัดจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ซึ่งในปีนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหา..

  • ...

    ทดลองเรียนออนไลน์ ด้วย “Edulearn“

    ประชาสัมพันธ์การทดลองเรียนออนไลน์ด้วย "EduLearn"       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์  “EduLearn”  ที่ผสานร่วมทั้งศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีเพื่อจัดเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environments) ขอ..

ดูข่าวสารทั้งหมด