• ...

    SMD Go Summer Camp in Singapore

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ MEDIAKIDS ENGLISH CENTER  สถาบันภาษามีเดียคิดส์ กำหนดจัดกิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์  “SMD Go Summer Camp in Singapore” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสื่อสาร..

ดูข่าวสารทั้งหมด