• ...

    กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเกาะทอง  การถวายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัย ซึ่ง..

  • ...

    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝ..

ดูข่าวสารทั้งหมด