• ...

    รับสมัครนักเรียน เรียนภาคฤดูร้อน Summer ปี พ.ศ. 2563

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครนักเรียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย     1.ระดับชั้นอนุบาลเตรียมเรียนชั้น ป.1(เตรียมความพร้อมและเนื้อหาขึ้นชั้นป.1)           ค่าลงทะเบียนเรียน 4,100 บาท ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อ..

  • ...

    อบรมการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ “อบรมการถ่ายภาพและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน” โดยมี ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช  รักษาการแทนรองผู้อำนวยกา..

ดูข่าวสารทั้งหมด