แนะนำหลักสูตร

 

 

 

  • ...

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2

    27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2 ที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) หรือ IEC ก่อนผู้ปกครองจะตัดสินในเลือกหลักสูตรให้บุตร ธิดา ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนห้อง IEC ในแต่ละระดับชั้นอีกด้วย

  • ...

    The IEC English Camp 2019

    It’s Time for English Camp!!! The IEC English Camp 2019 was held on 2 days at The Demonstration Elementary School of Khon Kaen University (Mordindang) The purpose of the camp is to promote English language usage in communication through the camp activities, in order to develop the English language skills and also the critical thinking skills of the students in the Intensive English Course. There were around 460 students who attended the camp.  On Saturday the 5th of January, 2019 was for students Grade 1 – 3 and on Sunday the 6th of January, 2019 was for students Grade 4 – 6 The activities were divided into 5 learning stations, with the theme being “every day locations”. More photos IEC 1-3 ==>> http://bit.ly/2Tz0iOp                      IEC 4-6 ==>> http://bit.ly/2Fc0Wh3