กิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี แก่นักเรียนที่ประกวดวาดภาพระบายสี ครบรอบ 40 ปี สาธิตมอดินแดง
3 กรกฎาคม 2566

 วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สาธิตมอดินแดงที่เรารัก" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี สาธิตมอดินแดง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้