• ...

  คณาจารย์จาก Naruto University of Education เข้าศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมต้อนรับ Mrs. Isako Fujii, Director พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Naruto University of Education เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education ระหว่างวันท..

 • ...

  น้องอนุบาล 2 เยี่ยมชมโรงเรียน

  9 มกราคม 2562 น้องอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี   ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hue University of Education ประเทศเวียดนาม

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hu..

 • ...

  อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 8 ท่าน นำโดย Mr.Vanny Yangchiamoua เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Lesson Study ในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในครั้งนี้เป็นการสาธิตการเปิดชั้น..