• ...

  ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

       วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr.IWATA Yasuyuki และ เจ้าหน้าที่ Ms.Rui NAKASHIMA ร่วมกับ อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้ช่วยคณบด..

 • ...

  กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ "วันวิชาการและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์"  โดยมี รองศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรและรักษาการคณบดี คณะศึกษาศาส..

 • ...

                                                    วันที่​ 18​ กุมภาพันธ์​ 2565​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์​ ประสานพานิช​ รักษาการรองผู้อำนวยการ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั..

 • ...

  คณาจารย์จาก Naruto University of Education เข้าศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมต้อนรับ Mrs. Isako Fujii, Director พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Naruto University of Education เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education ระหว่างวันท..

 • ...

  น้องอนุบาล 2 เยี่ยมชมโรงเรียน

  9 มกราคม 2562 น้องอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี   ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hue University of Education ประเทศเวียดนาม

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hu..