• ...

  เชิญชวนร่วมกิจกรรม “SUMMER FUN FAIR”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “SUMMER FUN FAIR” วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณห้องเรียนระดับชั้น ป.1 และลานหลังคาคลุม เชิญชวนมาร่วมสนุกในแต่ละซุ้มกิจกรรมส..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียน "ภาคฤดูร้อน 2567" - การเตรียมตัวเรียน - ผังการเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2 - ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ดังลิงก์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1-MAu8J1vqo3K0XgY08cvBZeKEAa-fCnB?fbclid=IwAR3OJ34bd2zIeDCNwKCl-3Cs3sAUGkRbeKKBxL14T6QjYmD2..

 • ...

  กิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

           วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพ..

 • ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร..

 • ...

  ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะทอง

           วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2565

         เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นก..