ภาพมุมสูงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

ถ่ายโดย: ขอนแก่นโดรนทีม