โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
_________________________________________________________________
โทร. 043-203070
_________________________________________________________________
e-mail: regsatitkku@gmail.com
_________________________________________________________________
facebook : https://www.facebook.com/satitkkusmd/
_________________________________________________________________