• ...

  รับสมัครนักเรียน เรียนภาคฤดูร้อน Summer ปี พ.ศ. 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครนักเรียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย     1.ระดับชั้นอนุบาลเตรียมเรียนชั้น ป.1(เตรียมความพร้อมและเนื้อหาขึ้นชั้นป.1)           ค่าลงทะเบียนเรียน 4,100 บาท ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อ..

 • ...

  อบรมการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ “อบรมการถ่ายภาพและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน” โดยมี ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช  รักษาการแทนรองผู้อำนวยกา..

 • ...

  ขอขมาพระพุทธมอดินแดงมิ่งมงคล

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม​ พ.ศ. 2563​  เวลา​  18.00​  น.​ ​คณะครู​ผู้บริหาร ผู้ปกครอง​ ​ศิษย์เก่า​ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)​ได้ร่วมกัน​สวดมนต์ทำวัตรเย็นและถวายสังฆทาน​ ๋​โดยมี​ รศ.ดร.ประสิทธิ์​ คุณุรัตน์​ อดีตผู้บริหารโรงเรียน​ เป็นประธานในพิธี​  ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมวัดและปนะเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายการวัดและประเมินการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได..

 • ...

  กิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา

  ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สุดใจ ศรีจามร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดได้มีหนังสือใหม่ ที่น่าสนใจให้นักเรีย..

 • ...

  วันพ่อแห่งชาติ

  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ( มอดินแดง) ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และมีการแสดงชุด ของขวัญจากก้อนดิน จากนักเรียนชั้นปร..

 • ...

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน  35  คน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยข..

 • ...

  การทดสอบ YCT และ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน YCT (Youth chinese test) และกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีท่านคณบดีคณะศึกษาศา..