• ...

  พิธีเปิดเรือนเกษตร SMD

  วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ “เรือนเกษตร SMD” โดยมี อ.ดร.สุชาติ ทั่งสถิรสิ..

 • ...

  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรวิชญ์ อัครสีมาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับมอบเกียรติบ..

 • ...

  “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show”

  วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show” เวลา 12.45-15.30 น. ณ โดมหลังคาคลุมหน้าอาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานใ..

 • ...

  สุข สำราญ สงกรานต์หรรษา 2566

  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "สุข สำราญ สงกรานต์หรรษา" ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดกิจกรรมและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย โ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

  ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนและห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่สมัครเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนระหว่างวันที่  27 มีนาคม - 28 เมษายน  2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน กลุ่มเรียนและห้องที่ใช้เรียน รวมถึงศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ดังรายละเอียด   ..