• ...

  การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  วันศุกร์ที่ 17  พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น.  นายแพทย์ทิว อุดชาชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น และ รองประธานฝ่ายประถมศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  นำทีมฉีดวัคซีนป้..

 • ...

  รับนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

       วันที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 นำโดยอาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่นัก..

 • ...

  การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กำหนดให้ชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2566  ขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ชำระผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data052datalist.php หรือไลน์กลุ่มปร..

 • ...

  ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

       วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr.IWATA Yasuyuki และ เจ้าหน้าที่ Ms.Rui NAKASHIMA ร่วมกับ อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้ช่วยคณบด..

 • ...

  ร่วมให้การต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

    วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมให้การต้อนรับท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้แก่ อาจารย์ศรีประไพ  เพียนอก อ..

 • ...

  ศิษย์น้อมกราบบูชา กตัญญุตาแด่คณาจารย์ผู้เกษียณ ปี 2566

          วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมกราบบูชา กตัญญุตาแด่คณาจารย์ผู้เกษียณ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา..

 • ...

  ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลร่วมกับผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรีย..