• ...

  กำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2567

  กำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ระดับประถมศึกษา อาคารเรียน 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  หมายเหตุ : 1. การชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่าง จำนวน 2,100&nbs..

 • ...

  เชิญชวนร่วมกิจกรรม “SUMMER FUN FAIR”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “SUMMER FUN FAIR” วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณห้องเรียนระดับชั้น ป.1 และลานหลังคาคลุม เชิญชวนมาร่วมสนุกในแต่ละซุ้มกิจกรรมส..

 • ...

  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2566

          ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม คะแนนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สูงสุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในการสอบ O-NET ระ..

 • ...

  กิจกรรม "สาดความสุข สนุกสนาน กับสงกรานต์มอดินแดง"

  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีไทยกับกิจกรรม "สาดความสุข สนุกสนาน กับสงกรานต์มอดินแดง" วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียน "ภาคฤดูร้อน 2567" - การเตรียมตัวเรียน - ผังการเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2 - ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ดังลิงก์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1-MAu8J1vqo3K0XgY08cvBZeKEAa-fCnB?fbclid=IwAR3OJ34bd2zIeDCNwKCl-3Cs3sAUGkRbeKKBxL14T6QjYmD2..

 • ...

  ลงเวลานัดประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2566

  วันอาทิตย์ที่ 24  มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ดำเนินการประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง โปรดลงเวลานัดประเมินผล ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567   ..

 • ...

  กิจกรรม “วันมาฆบูชา” ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่..

 • ...

  อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 14.40-15.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยงานพยาบาลโรงเรียนฯจัดกิจกรรม “อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ณ  ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย โดยได้รับควา..

 • ...

  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้มอบหมายให้อาจารย์วีรวิชญ์&..