รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2018

3 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561

กีฬาสาธิตสามัคคี

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ เสลาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 ธ.ค. 2561

วันพระราชทานปริญญบัตร

12 ธ.ค. 2561

เปิดเรียนเทอม 2 ช่วงที่ 2

เปิดการเรียนการสอนช่วงที่สอน ระหว่างวันที่ 12 ธ.ค. 2561 - 8 มี.ค. 2562

17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561

สอบนอกตาราง 2/61

สอบนอกตาราง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561

25 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561

สอบกลางภาค 2/61

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561