รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2018

7 ส.ค. 2561 - 8 ส.ค. 2561

สอบกลางภาค 1/2561

การสอบตามตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

10 ส.ค. 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

13 ส.ค. 2561

หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ