รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2022

21 พ.ค. 2565

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 และนักเรียนใหม่

ปฐมนิเทศ เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Meeting ID: 930 802 3988 Passcode: 3535 Join Zoom Meeting : https://kku-th.zoom.us/j/9308023988?pwd=aDlMam5vVUxER2xqQVlqUDVVa0M5dz09

21 พ.ค. 2565

ป.1-6 รับหนังสือเรียน

เวลา 13.00-15.00น. ที่ห้องเรียนของนักเรียน