รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2018

2 ต.ค. 2561 - 3 ต.ค. 2561

สอบปลายภาค 1/2561

การสอบตามตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1/2561

4 ต.ค. 2561

วันสอบซ่อม

นักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์สอบซ่อม นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ

6 ต.ค. 2561

ปิดภาคเรียนที่ 1/2561

24 ต.ค. 2561

เปิดเทอม 2/2561 (ช่วงที่ 1)

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 2561 - 23 พ.ย. 2561

27 ต.ค. 2561

ประเมินผลการเรียน 1/2561 ร่วมกับผู้ปกครอง