รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020

1 ก.พ. 2563

สอบ O-NET ป.6

10 ก.พ. 2563

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

12 ก.พ. 2563

สอบ RT ป.1

14 ก.พ. 2563 - 15 ก.พ. 2563

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด

17 ก.พ. 2563

น้องอนุบาลเยี่ยมโรงเรียน

18 ก.พ. 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา

21 ก.พ. 2563

ปัจฉิมนิเทศ ป.6

24 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563

อนุบาล 2 รับเอกสารรายงานตัว ขึ้น ป.1

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 รับเอกสารรายงานตัว ขึ้น ป.1 รับเอกสารที่สำนักงานอำนวยการ