รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2019

1 ก.พ. 2562

ค่ายดูดาว ป.4

2 ก.พ. 2562

สอบ O-net ป.6

สนามสอบ อาคารพิทยอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

8 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

12 ก.พ. 2562

สอบ RT ป.1

26 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562

สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียน 2/61