รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2020

8 มิ.ย. 2563

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่าน website

28 มิ.ย. 2563

จำหน่ายหนังสือและสมุด นักเรียน ป.1 - ป.6

ป.1 08.00-09.00 น. ป.2 09.00-10.00 น. ป.3 10.00-11.00 น. ป.4 11.00-12.00 น. ป.5 13.00-14.00 น. ป.6 14.00-15.00 น. **ขอให้ผู้ปกครองแต่ละชั้นมาตามกำหนดเวลาเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ