รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2018

4 มิ.ย. 2561

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ช่วงเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 4 มิถุนายน - 5 ตุลาคม 2561

7 มิ.ย. 2561

ถ่ายภาพทำบัตรนักเรียน

นักเรียน ป.1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ถ่ายภาพทำบัตรนักเรียน

11 มิ.ย. 2561

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

21 มิ.ย. 2561

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561