รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2019

2 พ.ค. 2562

รายงานตัว ป.2-6 ปีการศึกษา 2562

ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ป.2 08.00 - 09.30 น. ป.3 09.30 - 11.00 น. ป.4 11.00 - 12.30 น. ป.5 13.30 - 15.00 น. ป.6 15.00 - 16.30 น.

25 พ.ค. 2562

ปฐมนิเทศ ป.2-6

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.2-6 ณ ห้องประชุมฝ่ายมัธยม ใกล้สนามฟุตบอล (โรงอาหารมัธยม) 08.00 - 09.00 น. ผู้ปกครองซื้อคูปองหนังสือ และเข้าห้องประชุม 09.00 - 11.00 น. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 11.00 - 12.00 น. ผู้ปกครองเข้าพบอาจารย์ประจำชั้น และรับหนังสือที่ห้องเรียน

26 พ.ค. 2562

ปฐมนิเทศ ป.1

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.1 ณ ห้องประชุมฝ่ายมัธยม ใกล้สนามฟุตบอล (โรงอาหารมัธยม) 08.00 - 09.00 น. ผู้ปกครองซื้อคูปองหนังสือ และเข้าห้องประชุม 09.00 - 11.00 น. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 11.00 - 12.00 น. ผู้ปกครองเข้าพบอาจารย์ประจำชั้น และรับหนังสือที่ห้องเรียน