รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2024

2 พ.ค. 2567

ป.2-6 รายงานตัว

6 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567

เริ่ม SUMMER 2567 คอร์ส 2

13 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567

เริ่ม SUMMER 2567 คอร์ส 2

23 พ.ค. 2567

รับ นศ. ปฏิบัติการสอน 1/2567