รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2019

4 ต.ค. 2562

กิจกรรมปิดภาคเรียน 1/2562

จัดกิจกรรมในชั้นเรียน

21 ต.ค. 2562

เปิดเรียน 2/2562

26 ต.ค. 2562

ประเมินผลการเรียน 1/2562 ร่วมกับผู้ปกครอง