รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2022

8 ก.ย. 2565

กีฬาสีภายใน

9 ก.ย. 2565

กีฬาสีภายใน

26 ก.ย. 2565 - 28 ก.ย. 2565

สอบปลายภาคเรียนที่ 1

29 ก.ย. 2565

กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

30 ก.ย. 2565

กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 1/2565