• ...

  “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show”

  วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show” เวลา 12.45-15.30 น. ณ โดมหลังคาคลุมหน้าอาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานใ..

 • ...

  สุข สำราญ สงกรานต์หรรษา 2566

  วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "สุข สำราญ สงกรานต์หรรษา" ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดกิจกรรมและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย โ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

  ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนและห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่สมัครเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนระหว่างวันที่  27 มีนาคม - 28 เมษายน  2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน กลุ่มเรียนและห้องที่ใช้เรียน รวมถึงศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ดังรายละเอียด   ..

 • ...

  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้           ประมวลภาพ : https://photos...

 • ...

  กิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) #ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022” เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านมา โดยรายการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ด..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวย..