พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
8 มิถุนายน 2566

         วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และมีพ่อพราหมฌ์สุไนย์ พวกพระลับ ที่ได้กรุณามาเป็นผู้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ

 

         พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียนกันว่า ขวัญ ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่ในตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท         

   

   

   

   

   

       

        การแสดง ชุด “รำบายศรีสู่ขวัญ” จากนักเรียนชมรมนาฎศิลป์มาทำการแสดงภายในงาน ฝึกซ้อมโดยอาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง และ อาจารย์นนทิยา โนนชัยขันท์

       หลังจากพิธีบายศรีสู่ขวัญเสร็จสิ้น นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ได้ร่วมยืนส่งน้องใหม่เข้าห้องเรียน