กิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
30 มิถุนายน 2566

         วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา นำกล่าวแสดงความขอบคุณและมอบดอกไม้ให้กับคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ตามลำดับดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ตามด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารวาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในครั้งนี้ด้วย