ประชาสัมพันธ์การชำระค่าหนังสือ (กรณีผู้ปกครองยังไม่ชำระตามวันเวลาที่กำหนด)
5 พฤษภาคม 2566
การชำระค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์

ขณะนี้ระบบส่งหลักฐานการชำระค่าหนังสือปิดแล้ว ผู้ปกครองที่ยังไม่ชำระเงินค่าหนังสือและส่งหลักฐาน
ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ อ.เกษร รามัญวงศ์ โทร 089-8613302 
ในเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับการชำระค่าหนังสือที่ไลน์

ผู้ปกครองที่ชำระค่าหนังสือแล้ว ติดต่อรับหนังสือวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่รับหนังสือ ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน