พิธีทำบุญคณะศึกษาศาสตร์ “สิริสมัย ๕๕ ปี ศึกษาศาสตร์ มหาอภิวาทสักการ์ พระพุทธโรจนปัญญาสัทธาสมโภช”
30 พฤษภาคม 2566

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตร์  “สิริสมัย ๕๕ ปี ศึกษาศาสตร์ มหาอภิวาทสักการ์ พระพุทธโรจนปัญญาสัทธาสมโภช”  ทั้งนี้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทานในซุ้มขนมโตเกียว และร่วมทำบุญตักบาตรและถวายต้นผ้าป่าสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล   ฉลองศาลาประดิษฐานพระพุทธโรจนปัญญา และสมโภชอาคารศึกษาศาสตร์