• ...

  สาธิตปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในจังหวัดขอนแก่น

  3 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูฯ ช่วยกันนำสิ่งของที่อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล"..

 • ...

  ประกาศผล RT ป.1 รายบุคคล

  ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1  ผู้ปกครองสามารถดูประกาศผลของนักเรียนรายบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยกดที่ลิงค์  http://180.180.244.48/NT/ExamWeb และทำตามขั้นตอน ดังนี้ ..

 • ...

  กิจกรรมปิดภาคเรียน 2561

  8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนทุกคน จากทุกระดับชั้น และการจัดซุ้มอาหารกลางวัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างผู้ปกครองและโรงเรีย..

 • ...

  มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2561  โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี         &..

 • ...

  รับมองราวบันได และทุนการศึกษา

  คุณสายสมร พลดงนอก ผู้ปกครองน้องโมที  มอบเงินบริจาคเพื่อจัดทำราวบันไดทางขึ้นอาคารเรียน 2  ชั้น 1 และเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท   โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้   ..

 • ...

  คลิปตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน

  ตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน  สำหรับให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวเอย่างและฝึกซ้อม เพื่อการแนะนำตนเองในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ..