มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
1 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2561 
โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี
                                                                                   ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้