รับมองราวบันได และทุนการศึกษา
22 มิถุนายน 2561

คุณสายสมร พลดงนอก ผู้ปกครองน้องโมที  มอบเงินบริจาคเพื่อจัดทำราวบันไดทางขึ้นอาคารเรียน 2  ชั้น 1 และเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท  

โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้