การประชุมสามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งกรรมการบริหาร ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
4 สิงหาคม 2562

               

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

   โดยมี ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เป็นประธาน และคณะผู้บริหารของโรงเรียนร่วมประชุมกับ คณะกรรมการชมรมฯ ผู้ปกครอง และคณาจารย์ของโรงเรียน ซึ่งมีวาระในการประชุมประกอบไปด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของชมรมฯ ประจำปี 2559 - 2561 รายงานสถานภาพทางการเงินของชมรมฯ และการสรรหาคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองชุดใหม่ วาระประจำปี 2562 - 2564 

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม  https://1th.me/c438