ประกาศผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2562
20 มีนาคม 2563

ผู้ปกครองสามารถดูประกาศผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2562  ได้ที่ http://nt.obec.go.th/

มีขั้นตอนดังนี้