ทบทวนภาษาจีน สำหรับการสอบกลางภาค 2/2562
25 พฤศจิกายน 2562

ทบทวนภาษาจีน ชั้น ป.1

 

ทบทวนภาษาจีน ชั้น ป.2

 

ทบทวนภาษาจีน ป.3

 

ทบทวนภาษาจีน ป.4

 

ทบทวนภาษาจีน ป.5

 

ทบทวนภาษาจีน ป.6