• ...

  การรายงานตัวนักเรียน ป.2-6 ในระบบออนไลน์

       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็นระบบออนไลน์ โดยในการรายงานตัวผู้ปกครองจำเป็นต้องใช้หลักฐาน 2 อย่าง คือ 1. หลักฐานการช..

 • ...

  ภาษีจีนน่ารู้ (เตรียมสอบกลางภาค 1/1561)

  วีดิทัศน์แนะนำสำหรับเตรียมสอบสนทนาภาษาจีน กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5&nbs..

 • ...

  ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2560

  ตารางสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่สอบในปีนี้ ประกอบด้วย 4 วิชาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยมีการสอบ 2 รูปแบบคือ แบบอัตนัยและแบบปรนัย นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212 ..

 • ...

  การจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ประกอบด้วย แบดมินตัน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และการแข่งขันวิ่งเดี่ยว วิ่งผลัด รวมถึงการโชว์เชียร์ของแต่ละคณะสี นอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้าน (ชักเย่อ วิ่งผลัดเปลี่ยนผ้า วิ่งเยียบลูกโป่ง) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 กั..