การจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
15 สิงหาคม 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ประกอบด้วย แบดมินตัน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และการแข่งขันวิ่งเดี่ยว วิ่งผลัด รวมถึงการโชว์เชียร์ของแต่ละคณะสี นอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้าน (ชักเย่อ วิ่งผลัดเปลี่ยนผ้า วิ่งเยียบลูกโป่ง) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)