ภาษีจีนน่ารู้ (เตรียมสอบกลางภาค 1/1561)
27 กรกฎาคม 2561

วีดิทัศน์แนะนำสำหรับเตรียมสอบสนทนาภาษาจีน กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6