ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) จัดโครงการ “ปั่นลั่นมอ เพื่อพ่อ สร้างรักและสามัคคี SMD Family Bike 2017”
6 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2560 โดยในช่วงเช้า เวลา 08.10 น.ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดการอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยาน/การใช้ของส่วนรวมร่วมกัน โดยมี อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาฯเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ในภาคเช้า

และในช่วงบ่าย เวลา 15.05 น.ได้มีพิธีเปิดงาน“ปั่นลั่นมอ เพื่อพ่อ สร้างรักและสามัคคี SMD Family Bike 2017” มีอาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)เป็นประธานกล่าวเปิดงานโอวาทเด็กๆและให้ มีนางณัฐธีราพร  ว่องกลกิจศิลป์  ประธานชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าด้วยเรื่องวันสำคัญของชาติ,เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการการออกกำลังกาย,เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น,เรื่องกฎจราจร เพื่อการใช้รถจักรยานบนท้องถนนอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

หลังจากนั้นเวลา 15,25 น.ได้มีพิธีปล่อยขบวนจักรยานไปที่จุด start-finish บริเวณด้านประตูเข้าออก ฝั่งมัธยมฯ โดยมีรถจักรยานร่วมขบวนประมาณ   400 คัน มีทั้งผู้ปกครอง,ครู,ศิษย์เก่า เด็กนักรียน ร่วมในการปั่นจักรยานในครั้งนี้ โดยจุดเริ่มต้นจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
ไปตามเส้นทางเจ้าพ่อมอดินแดง – วทป. – คณะศึกษาศาสตร์ – คณะเภสัชศาสตร์ – สะพานขาว – สำนักอธิการบดี – ต้นสักสายรหัส – ปั๊มน้ำมัน ปตท. – ศูนย์อาหารและวิชาการ – จุดสิ้นสุดที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขบวนจักรยานเข้าสู่จุดพักอาคารศิริคุณกร มี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับด้วย ได้แก่ รศ.สมหมาย ปรีเปรม
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สมพงษ์ สิทธิพรหมผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยผศ.กฤตภัทร ถาปาละบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆมาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมพูดคุยทักทายเด็กๆ,ผู้ร่วมในกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน จากนั้นขบวนรถจักรยานเคลื่อนออกจากหน้าอาคารศิริคุณกร ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เข้าสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม

ขอขอบคุณ ที่มา: หนังสือพิมพ์มวลชนไทยนิวส์ 

http://eventesan.com/?p=7880

นิตยา สุวรรณสิทธิ์ /ถ่ายภาพ

ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ /ข่าว