• ...

  อบรมการใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดโครงการอบรม ‘การใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566’ ให้แก่บุคลากร อาจารย์ใหม่ และนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแท..

 • ...

  กิจกรรม "ED Share to Growth"

        คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรม “ED Share to Growth กิจกรรมการนำเสนอแผนบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์” วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก..

 • ...

  แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

  แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566   ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ 1. ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนได้โดยใช้บราวเซอร์ที่เหมาะสมคือ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox (กรณีเข้าระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบเวอร์ชันของบราวเซอร์ให้เป็นปัจจุบัน..

 • ...

  กิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

           วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

                วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.05- 09.20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธ..

 • ...

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

           วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ&..

 • ...

  พิธีเปิดเรือนเกษตร SMD

  วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ “เรือนเกษตร SMD” โดยมี อ.ดร.สุชาติ ทั่งสถิรสิ..

 • ...

  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรวิชญ์ อัครสีมาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับมอบเกียรติบ..