กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 กรกฎาคม 2566

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. โดยมีอาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  เป็นประธานในพิธีอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและเปิดกรวยดอกไม้ราชสักการะ ทั้งนี้ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชมรมผู้ปกครอง ได้นำขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ ก่อนการรับชมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการแสดงรำถวายพระพร "" จากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)