ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนจาก Osaka Christian College ประเทศญี่ปุ่น
14 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Osaka Christian College ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  Professor Masayuki Hayashi (MD., PhD., Board Member, Researcher Director) และ Ms. Tomomi Hamamoto (Chief of the International Relation Department) รวมทั้งทีมงานจากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6