รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ "โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566
31 สิงหาคม 2566
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ "โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

 ประกาศรายชื่อ คลิกที่ลิงก์ : 

https://drive.google.com/file/d/1Fkf_V8x_fFjiGgYqsMDNnR5_YfpwwjJf/view?usp=sharing