22 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การสอบ LPMC

วันเวลาสอบ : วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สนามสอบ : สนามเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 

เปิดรับสมัคร : 1 ส.ค.- 1 ก.ย. 2566

หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดงสมัครสอบได้ที่อาจารย์ประจำชั้น