• ...

  ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลร่วมกับผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรีย..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์การสอบ LPMC วันเวลาสอบ : วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สนามสอบ : สนามเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  เปิดรับสมัคร : 1 ส.ค.- 1 ก.ย. 2566 หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตม..

 • ...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

          โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนภัสล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รองผู้..

 • ...

  แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

  แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566   ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ 1. ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนได้โดยใช้บราวเซอร์ที่เหมาะสมคือ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox (กรณีเข้าระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบเวอร์ชันของบราวเซอร์ให้เป็นปัจจุบัน..

 • ...

  กิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

           วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม ขอบคุณคณะผู้บริหาร (วาระดำรงตำแหน่ง ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพ..

 • ...

  รับสมัครนักเรียนปฏิบัติหน้าที่หนูน้อยธนาคาร

        โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "หนูน้อยธนาคาร" โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกทักษะสร้างเสริมประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการด้านการเงิน การธนาคารของโรงเรียน..