• ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร..

 • ...

  คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน

  วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.เ..

 • ...

  การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน 1/2565

  การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565          คำชี้แจง : ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 30 กันยายน 2565  ทางโรงเรียนจะมีการประเมินผ..

 • ...

  คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬากอล์ฟ

  วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อ.ธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนั..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2565

         เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นก..

 • ...

  รับมอบ "อัฒจันทร์" เพื่อการทำกิจกรรมของโรงเรียน

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณธรรสินี  ตันติธีระธรรม ผู้ปกครองน้องกัปตัน เด็กชายสิรวิชญ์ จันติธีระธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่สนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงอัฒจันทร์ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่า..

 • ...

  พิธีไหว้ครู 2565

        วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)     ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปีโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประส..

 • ...

  การชำระค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2565

  การชำระค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการชำระค่าหนังสือและสมุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ปกครองทุกท่าน อ่านรายละเอียดต่าง ๆให้ครบถ้วน และดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด 1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และค่าหนังสือ เ..

 • ...

  การรายงานตัวนักเรียน ป.2-6 ในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

  การรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองโปรดดำเนินการรายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออน..

 • ...

  การมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

  การมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 **การมอบตัวนักเรียน ป.1 ผ่านระบบออนไลน์ ปิดระบบแล้ว  นักเรียนที่ไม่ได้มอบตัวตามเวลาที่กำหนด ขอให้ติดต่อที่งานทะเบียน หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ 043-203070 ติดต่อ คุณชลธิชา การมอบตัวนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online     ..