วิดีโอทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่1/2566 รายวิชาภาษาจีน
16 กันยายน 2566
วิดีโอทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 รายวิชาภาษาจีน 

 ระดับชั้นป.1-3

วิดีโอทบทวน ระดับชั้น ป.1 : https://youtu.be/_gn-iWM55FQ?feature=shared

วิดีโอทบทวน ระดับชั้น ป.2 : https://youtu.be/oeH9PhIm3uQ?feature=shared

วิดีโอทบทวน ระดับชั้น ป.3 : https://youtu.be/j6uj7Af4jDQ?feature=shared

 ระดับชั้นป.4-6

วิดีโอทบทวน ระดับชั้น ป.4 : https://youtu.be/yXaKmfUmJss

วิดีโอทบทวน ระดับชั้น ป.5 : https://youtu.be/UqE8WaLRGVU

วิดีโอทบทวน ระดับชั้น ป.6 : https://www.youtube.com/watch?v=-_56RwSDhS8

สอบนอกตารางระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21- พุธที่ 27 ก.ย. 2566 สอบในคาบเรียน