• ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา และคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี..

 • ...

  มอบรางวัลเด็กนักเรียนที่ทำความดี จากกิจกรรมสารวัตรความดี

  เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มอบรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชมนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการทำความดีของนักเรียน เช่น เก็บขยะ ทิ้งขยะลงถัง ปิดไฟ ปิดพัดลม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสารว..

 • ...

  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์ระดับชั้น ป.4 เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในคร..

 • ...

  ปลูกต้นดาวเรืองในสวน

  อาจารย์ชาญ จิตพิลัย ได้พานักเรียนชั้น ป.6/2 และ ป.6/4 ช่วยกันนำต้นดาวเรืองที่นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแล ลงปลูกบริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   นอกจากนี้ จะมีการปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนอีกต่อไป     &..

 • ...

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (1)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมพลังแห่งความภักดี จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยมีน..

 • ...

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (2)

  กิจกรรมรวมพลักแห่งความภักดี จัดขึ้น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ ๑. กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ๒. กิจกรรมแปรอักษร รัชกาลที่ ๙ และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓. กิจ..

 • ...

  ค่ายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ชมภาพทั้งหมดที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/0B1tOKQpybz... ..

 • ...

  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้ปกครองและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี ..

 • ...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้น ป.4-6 จัดซุ้มวิทย์ ให้ความรู้และสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2560 ..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560..

 • ...

  การแสดง Science Show จากพี่มัธยม

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สาธิตการแสดง Science Show ให้น้องๆ ดูในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ..