โครงการอบรมความปลอดภัยด้านจราจร และ การอบรมสาธารณภัยในโรงเรียน
29 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University ปะเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในโครงการ “Safety and Disaster in School” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคามปลอดภัย และการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมโรงเรียนและวิชาชีพครู จึงขอเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดโครงการอบรมความปลอดภัยด้านการจราจรโดยมีวิทยากรคือ ร.ต.ท.ศิโรจน์ ศรีทายาง รองสารวัตรงานจราจร สภ.ขอนแก่น และโรงเรียนสอนขับรถ ID Driver โดยคุณธนพร ธนวันกิตต์และทีมงาน   อีกโครงการหนึ่งคือการอบรมสาธารณภัยในโรงเรียน การควบคุมไฟและการดับไฟ โดยวิทยากรคือ คุณสีห์วัช อภิชาสุขไพศาล หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรมและความปลอดภัย คลังปิโตรเลียมขอนแก่น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ตลอดจนคณาจารย์บุคลากร และคนงานของโรงเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย