กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (1)
22 กันยายน 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมพลังแห่งความภักดี จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยมีนางสายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๙๙๐ คน เข้าร่วมพิธี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ ที่ได้ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรม และทีมงานจากขอนแก่นโดรนทีมที่อนุเคราะห์การถ่ายภาพมุมสูงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้