กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (2)
21 กันยายน 2560

กิจกรรมรวมพลักแห่งความภักดี จัดขึ้น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ

๑. กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

๒. กิจกรรมแปรอักษร รัชกาลที่ ๙ และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๓. กิจกรรมทำความดีสานต่อรอยพ่อ ด้วยการทำความสะอาดโรงเรียนและสาธารณสถาน คือ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงและวัดป่าโนนม่วง