ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่และศิษย์สาธิตมอดินแดงสู่รั้วสีแสด ปีการศึกษา 2561
4 มิถุนายน 2561

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โดยอาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่และศิษย์สาธิตมอดินแดง สู่รั้วสีแสด
ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ใหม่ และอาจารย์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561