มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัถกรรม ปีการศึกษา 2560
22 กันยายน 2560

อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560