กิจกรรมจับฉลาก มอบรางวัลปีใหม่ จากโครงการธนาคารโรงเรียน
18 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 โครงการธนาคารโรงเรียน จัดให้มีการจับฉลากมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ให้กับนักเรียนที่มาฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล คือ ด.ญ.ชญาดา สุวรรณทอง ชั้น ป.3/1