• ...

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

           วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ&..

 • ...

  “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show”

  วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show” เวลา 12.45-15.30 น. ณ โดมหลังคาคลุมหน้าอาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานใ..

 • ...

  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้           ประมวลภาพ : https://photos...

 • ...

  กิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) #ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022” เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านมา โดยรายการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ด..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวย..

 • ...

  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ดำเนินจัดโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการ และขั้นตอนของการเลือกตั้ง..

 • ...

  กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ "วันวิชาการและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์"  โดยมี รองศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรและรักษาการคณบดี คณะศึกษาศาส..

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรน้อย Science&Technology ประจำปีการศึกษา 2565

     โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “นวัตกรน้อย Science&Technology” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ..

 • ...

  นิทรรศการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดนิทรรศการ  “สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพ  วิชาภูมิปัญญาอีสาน และกิจกรรมชุมนุม” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์&nb..

 • ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน “ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด..

 • ...

  กิจกรรมวันตรุษจีน

  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.10 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ก่อนรับชมการแสดงกังฟูจากตัวแทนนักเรียน ..