• ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวย..

 • ...

  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ดำเนินจัดโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการ และขั้นตอนของการเลือกตั้ง..

 • ...

  กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ "วันวิชาการและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์"  โดยมี รองศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรและรักษาการคณบดี คณะศึกษาศาส..

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรน้อย Science&Technology ประจำปีการศึกษา 2565

     โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “นวัตกรน้อย Science&Technology” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ..

 • ...

  นิทรรศการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดนิทรรศการ  “สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพ  วิชาภูมิปัญญาอีสาน และกิจกรรมชุมนุม” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์&nb..

 • ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน “ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด..

 • ...

  กิจกรรมวันตรุษจีน

  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.10 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ก่อนรับชมการแสดงกังฟูจากตัวแทนนักเรียน ..

 • ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

             วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการ..

 • ...

  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

         วันพุธ ที่18 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) โดยฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ     &..

 • ...

  กิจกรรม "Day science night star"

           วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาก..

 • ...

  กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT)

        วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนหรือสอบ YCT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยมีนักเรียนสอบในระดับที่ 1-4 จำนวน 543 คน       ..

 • ...

  กิจกรรมให้โอวาทแก่นักกีฬา "กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45"

            วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาก่อนจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  45 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มห..