นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  นักเรียนอนุบาล 2 พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล  เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 

โดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี อาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ ได้นำกล่าวต้อนรับ ก่อนให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  พระพุทธมอดินแดงมิ่งมงคล อาคารเรียน ห้องภูมิปัญญาอีสาน  ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)   เพื่อความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี