กิจกรรม "Day science night star"
9 ธันวาคม 2565

         วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรม “Day science night star”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด 

 

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ
      

      1.  ดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ และดูดาวด้วยตาเปล่า 

      2.  เทคโนโลยีอวกาศ                                                                     

      3. นิทานดาว

      4. ระบบสุริยะ

 

            

                       

             .