“หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show”
28 เมษายน 2566

วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “หรรษา ซัมเมอร์ Talent Show” เวลา 12.45-15.30 น. ณ โดมหลังคาคลุมหน้าอาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงโชว์ความสามารถพิเศษของเด็ก ๆ และกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ จำนวน 7 ซุ้ม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย